Djelatnost

Tvrtka je registrirana za poslove:

  • arhitektonskog projektiranja
  • stručno-tehničkog nadzora u graditeljstvu
  • savjetovanja ( konzaltinga ) u graditeljstvu
  • etažiranja

 

Tvrtka dodatno posjeduje posebne licence:

  • Ministarstva kulture za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara ( Rješenje Klasa: UP/I-612-08/11-03/0010 od 14. travnja 2011) – kliknite za prikaz rješenja u PDF-u
  • Ministarstva unutarnjih poslova za izradu elaborata zaštite od požara ( Rješenje Klasa: 511-01-208-UP/I-4275/5-12-1/6 od 11. listopada 2012.) – kliknite za prikaz rješenja u PDF-u

 

Aktivnosti tvrtke usmjerene su prvenstveno na projektiranje i savjetovanje u oblasti turizma i hotelskih objekata, te na projektiranje stambeno-poslovnih zgrada.

Važan segment poslovanja je i stručno tehnički nadzor, a dodatno i  posredno vezani poslovi poput izrade arhitektonskih snimaka izvedenih stanja na temelju aktualnog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili izrada elaborata etažiranja.