Hotel Valamar Meteor

about the project

Rekonstruktivna obnova unutarnjih sadržaja i vanjskih prostora hotela odvijala se u nekoliko faza od 2019. do 2021. godine. Rekonstrukcijom su obuhvaćene smještajne jedinice i svi unutarnji i vanjski javni prostori. Nužan je bio vrlo obazriv pristup, jer je hotel Meteor jedan od amblematskih projekata doajena hrvatske hotelske arhitekture Ante Rožića. Nužno je bilo sačuvati i naglasiti vrijednost i potencijale zatečenih prostornih odrednica. U prvoj fazi obnove izvršena je obnova i preuređenje glavnog restorana, u drugoj je izveden kompleks novih vanjskih bazena i preuređen dio smještajnih jedinica, a u trećoj fazi su rekonstruirani prostori recepcije, lobby bara, kongresnog dijela, unutarnjeg bazena i wellness-a. S obzirom da je hotel u novom tržišnom pozicioniranju definiran kao obiteljski uveden je i novi sadržaj brendiranog dječjeg kluba "Maro". Klub je raznolikim i brojnim sadržajima namijenjen širokom rasponu mlade populacije od "mališa" do teenager-a. U sklopu zahvata izveden je i novi kolni prilaz hotelu i rekonstruiran vanjski ulazni prostor. Zajednički nazivnik svih projektnih rješenja je primjerena suzdržanost i nastojanje da se racionalnim, pročišćenim pristupom dobije novi kvalitet uz uvažavanje prepoznatih vrijednosti zatečene arhitektonike. 

Location Makarska
Client Valamar Rivirera d.d., Imperial Riviera d.d.
Year 2019.-2021.
Type Hotel
Status Realizirano
Purpose Turistička
Area 12 151
Construction area 20 100 m2

associates

SURADNICI Margareta Brnas, mag.ing.arch., Ivana Lukenda Trtoman, mag.ing.arch., Eugen Širola dipl.ing.arh.
FOTOGRAF Entasis-fotoarhiv, Valamar Riviera d.d.
IZVOĐAČ Eding d.o.o., Froudeova ul. 9, 10000 Zagreb