BU KO kuća

Stambeno

o projektu

Kuća poligonalnog tlocrtnog oblika, raščlanjenih kubičnih volumena, djelomično je ukopana u teren. Konzolnim istacima konstrukcijskih ploča naglašena je horizontalnost građevine te se stvara ugodan prijelaz između zatvorenih i otvorenih prostora uz dodatno zasjenjenje jugozapadno orijentiranih prostora. Zona dnevnog života dodatno je orijentirana i prema atrijskom vrtu na sjeveroistoku, koji doprinosi osvijetljenosti prigušenijim difuznim svjetlom. Svojim postavom, naglašenom horizontalnošću i malom visinom kuća je prilagođena prirodnoj konfiguraciji terena, bez većih intervencija u zatečeno stanje. Namjera je u najvećoj mogućoj mjeri prožeti unutarnji i vanjski prostor i omogućiti da vanjski prostor raščlanjen u niz prohodnih i ozelenjenih terasa postane integralni dio kuće i njezinih funkcija. Bazen je dodatni oblikovni akcent u formiranju i organizaciji neposrednog okoliša zgrade. Osim rekreativne funkcije, bazen uklopljen u prirodni pejzaž doprinosi kvaliteti vizualnih komunikacija dnevnog prostora.

Lokacija Koločep
Klijent Privatni investitor
Godina 2021.
Tip Obiteljska kuća
Status Glavni projekt
Namjena Stambena
Površina obuhvata 1096 m2
Građevinska bruto površina 158 m2