KA KO kuća

Stambeno

o projektu

Oblikovanje građevine podređeno je elementima vernikularnog konteksta uz reinterpretaciju tradicionalnih elemenata - glorijeta, krovišta, pokrova, pergola. Građevina je razvedenog tlocrtnog oblika. Volumen građevine raščlanjen je u dvije visine, prednji dio orijentiran prema moru je prizemni, a stražnji dio je viši s dodanim katom. Kaskadno formirana masa građevine prati oblik terena, koji se spušta prema obali i moru.

Zajednički prostori dnevnog boravka, kuhinje i blagovanja predviđeni su u dijelu kuće orijentiranom prema moru i vizurama na zaljev Donjeg Čela. Kuhinja i dnevni boravak organizirani su kao jedinstveni otvoreni prostor, koji se međusobno prožima i nadopunjuje. Zonu blagovanja, u djelomično izdvojenom dijelu prizemlja, moguće je rastvoriti sa tri strane prema vanjskim terasama u intenciji da se ovaj prostor u načinu korištenja približi funkciji tradicionalnog „glorijeta“.

Lokacija Donje Čelo, Koločep
Klijent Privatni investitor
Godina 2022.
Tip Obiteljska kuća
Status U tijeku / Idejni projekt
Namjena Stambena
Površina obuhvata 348 m2
Građevinska bruto površina 157 m2