Stambeni komplesk Soline

Stambeno

o projektu

Projektom je planirana izgradnja 3 stambene građevine.

Građevine visine suteren i prizemlje volumenski su utopljene u okolni teren a različitim tretiranjem pojedinih pročelja, odnosno korištenjem kamena u zonama suterena, postignuto je stapanje kuća s okolnim podzidima.

Modernim, ali reduciranim oblikovanjem u kombinaciji s korištenjem tradicionalnih prirodnih materijala poput drva i kamena ostvaruje se suvremeni izgled građevine te sklad s kontekstualnim okruženjem.

Visinskim izmicanjem građevina otvaraju se vizure prema pučini iz sve tri građevine.

Dvije su građevine projektirane kao obiteljske kuće dok je treća stambena građevina s dvije stambene jedinice. Prilikom projektiranja građevina vodilo se računa da svi prostori boravka, uključujući spavaće sobe, imaju vezu s terenom ili pripadajućom terasom na taj način omogućujući mediteranski stil života na otvorenom.

Lokacija Soline, Župa dubrovačka
Klijent Privatni investitor
Godina 2020.
Tip Kompleks obiteljskih kuća
Status Idejni projekt
Namjena Stambena
Površina obuhvata 1965 m2
Građevinska bruto površina 680